O konkursie „Naturalnie się opłaca”

Temat konkursu to „Ekoinnowacje czyli rozwiązania dla regionu w myśl zasad zrównoważonego rozwoju”. Praca pisemna wysłana na konkurs musi zawierać pomysł na ekoinnowację, która będzie możliwa do wdrożenia na terenie województwa podlaskiego. Każdy z pomysłów musi być stworzony w myśl zasad zrównoważonego rozwoju i w związku z tym obligatoryjnie powinien być opłacalny ekonomicznie, przyjazny dla środowiska a ponadto innowacyjny w skali województwa.

Cele konkursu, kryteria oceny oraz zasady uczestnictwa określony zostały w regulaminie.

Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: naturalniesieoplaca@rdos.eu w formie dokumentu tekstowego, zgłoszenie może dodatkowo zawierać również inne formy przedstawienia pomysłu tj.: filmy, fotografie, prezentacje.

W składzie jury konkursu „Naturalnie się opłaca” znaleźli się eksperci z Uniwersytetu w Białymstoku, Podlaskiego Klubu Biznesu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Na uczestników konkursu „Naturalnie się opłaca” czekają atrakcyjne nagrody:

I miejsce - 750 zł
II miejsce - 500 zł
III miejsce – 250 zł

Ponadto zostaną rozdane przynajmniej 3 wyróżnienia. Osoby które je otrzymają zostaną nagrodzone gadżetami konkursowymi i prezentami od RDOŚ.

Dodatkową nagrodą dla finalistów będzie możliwość zaprezentowania swoich prac na spotkaniu Podlaskiego Klubu Biznesu i przedstawienie swoich pomysłów gronu podlaskich biznesmenów.

Co więcej powstanie publikacja podsumowująca konkurs „Naturalnie się opłaca”, w której zostaną opisane pomysły nagrodzonych uczestników.