Witaj na stronie projektu Super RDOŚ

W dniu 9 maja 2013 r. Komisja powołana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku dokonała oceny zgłoszeń i prac zgłoszonych do projektu edukacyjnego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pod nazwą „Super RDOŚ II”.

Postanowiła ona, że udział w ekologicznych warsztatach edukacyjnych wezmą udział 34 klasy, które zgodnie z regulaminem przesłały do 30 kwietnia kupon zgłoszeniowy wraz z odpowiedzią na pytanie „Jaka jest przyroda w Naszej okolicy?”.

Zapraszamy do zapoznania się z listą zakwalifikowanych szkół (PDF, 315 KB)

Zakwalifikowane do projektu klasy wezmą udział w specjalnie przygotowanej i poprowadzonej przez pracowników RDOŚ startowej lekcji oraz otrzymają ekologiczne pakiety edukacyjne. Dzięki pakietom nauczyciele będą mieli możliwość kontynuowania cyklu przyrodniczego dotyczącego ochrony środowiska. Warsztaty edukacji ekologicznej zostaną przeprowadzone w szkołach podstawowych w okresie maj-wrzesień 2013 r. Szczegóły dotyczące terminu prowadzonych lekcji w danych klasach omówione zostaną bezpośrednio z przedstawicielami szkół.

Projekt „Super RDOŚ II” realizowany ze środków WFOŚiGW jest przeznaczony dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców powiatu Białostockiego i miasta Białegostoku.

W poprzedniej edycji projektu wzięło udział blisko 1000 uczniów szkół podstawowych z powiatu białostockiego oraz miasta Białegostoku.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z koordynatorem. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z regulaminem projektu.

Na czym polega projekt?

W ramach projektu pracownicy RDOŚ przeprowadzą w okresie od maja do września 2013 r. zajęcia edukacyjne w zgłoszonych klasach. Podczas lekcji zostaną wykorzystane specjalnie przygotowane pakiety edukacyjne, w skład których wejdą: zeszyt edukacyjny dla klas I-III z naklejkami zawierający treści odpowiednio dostosowane dla wieku odbiorców, plan lekcji, długopis, kredki oraz torba ekologiczna. Ponadto pakiet będzie zawierał maskotkę przedstawiającą wilka. Dodatkowo każda z klas uczestniczących w warsztatach otrzyma zestaw edukacyjnych tablic ekologicznych, które będzie mogła wykorzystać do poszerzenia zdobytej wiedzy na temat ochrony przyrody.

Maskotka wilka