O projekcie

Projekt „Super RDOŚ II” adresowany jest do najmłodszych uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego (klasy I-III), który pozwoli na zwiększenie świadomości ekologicznej w regionie, wśród najmłodszych uczniów, nauczycieli oraz ich rodziców.

Realizacja zadania „Super RDOŚ II” polega na:

  1. opracowaniu i wykonaniu 1000 pakietów edukacyjnych składających się z pomocy dydaktycznych (zeszyt edukacyjny z naklejkami, plan lekcji, linijka, długopis, kredki, torba ekologiczna oraz maskotka przedstawiająca zwierzę chronione - wilka) oraz tablic edukacyjnych – plansz zawierających informacje z zakresu ochrony przyrody,
  2. nawiązaniu współpracy z zainteresowanymi wspólnym działaniem placówkami oświatowymi oraz wyłonieniem w drodze współzawodnictwa klas szkolnych, w których poprowadzone zostaną lekcje z użyciem przygotowanych materiałów edukacyjnych,
  3. dystrybucji pakietów edukacyjnych wśród uczniów objętych projektem w trakcie lekcji w wybranych szkołach.

W projekcie weźmie udział blisko 1000 uczniów szkół podstawowych z powiatu białostockiego oraz miasta Białegostoku, którzy swoje zainteresowanie projektem potwierdzą wysyłając do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku kupon zgłoszenia uczestnictwa w projekcie, który zawierać będzie ciekawy sposób przedstawienia przyrody w swojej okolicy. Do wzięcia udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane klasy, których zgłoszenia zawierać będą najciekawszą odpowiedz na pytanie „jaka jest przyroda w naszej okolicy”.

W ramach projektu pracownicy RDOŚ przeprowadzą zgodnie z założonym harmonogramem w okresie od maja do września 2013 r. zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych pakietów edukacyjnych, w skład których wejdą: zeszyt edukacyjny dla klas I-III z naklejkami zawierający treści odpowiednio dostosowane dla wieku odbiorców, plan lekcji, długopis, kredki oraz torba ekologiczna. Ponadto pakiet zawierał maskotkę przedstawiającą wilka.

Dodatkowo każda z klas uczestniczących w warsztatach otrzyma zestaw edukacyjnych tablic ekologicznych, które będzie mogła wykorzystać do poszerzenia zdobytej wiedzy na temat ochrony przyrody. Przy promocji projektu „Super RDOŚ II” współpracować będziemy z Kuratorem Oświaty w Białymstoku.

Maskotka wilka