Pierwsza edycja projektu

Pierwsza edycja projektu „Super RDOŚ” realizowana w 2012 r. adresowana była do najmłodszych uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego (klasy I-III), co pozwoliło w znacznym stopniu na zwiększenie świadomości ekologicznej w regionie wśród najmłodszych uczniów, nauczycieli oraz ich rodziców.

Realizacja zadania „Super Rdoś” polegała na:

  1. opracowaniu i wykonaniu 1000 pakietów edukacyjnych składających się z pomocy dydaktycznych (zeszyt edukacyjny z naklejkami, plan lekcji, linijka, długopis, kredki, torba ekologiczna oraz maskotka przedstawiająca zwierzę chronione - rysia) oraz tablic edukacyjnych – plansz zawierających informacje o formach ochrony przyrody oraz chronionych gatunkach,
  2. nawiązaniu współpracy z zainteresowanymi wspólnym działaniem placówkami oświatowymi oraz wyłonieniem w drodze współzawodnictwa klas szkolnych, w których poprowadzone zostały lekcje z użyciem przygotowanych materiałów edukacyjnych,
  3. dystrybucji pakietów edukacyjnych wśród uczniów objętych projektem w trakcie lekcji w wybranych szkołach.

W projekcie wzięło udział blisko 1000 uczniów szkół podstawowych z powiatu białostockiego oraz miasta Białegostoku, którzy swoje zainteresowanie projektem potwierdzili wysyłając do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku kupon zgłoszenia uczestnictwa w projekcie, który zawierał barwny i ciekawy sposób przedstawienia przyrody w swojej okolicy.

Do wzięcia udziału w projekcie zostały zakwalifikowane klasy, których zgłoszenia zawierały najciekawszą odpowiedz na pytanie „Jaka jest przyroda w naszej okolicy?”

W ramach projektu pracownicy RDOŚ przeprowadzili zgodnie z założonym harmonogramem w okresie od 13 września do 24 października 2012 r. w 37 klasach zajęcia edukacyjne. Podczas, lekcji zostały wykorzystane specjalnie przygotowane pakiety edukacyjne, w skład których weszły: zeszyt edukacyjny dla klas I-III z naklejkami zawierający treści odpowiednio dostosowane dla wieku odbiorców, plan lekcji, długopis, kredki oraz torba ekologiczna. Ponadto pakiet zawierał maskotkę przedstawiającą zwierze objęte ochroną gatunkową, które stało się wizerunkiem instytucji oraz było pomocne podczas prowadzonych warsztatów.

Dodatkowo każda z klas uczestniczących w warsztatach otrzymała zestaw edukacyjnych tablic ekologicznych, które będzie mogła wykorzystać do poszerzenia zdobytej wiedzy na temat ochrony przyrody. Promocją projektu „Super Rdoś” zajął się Kurator Oświaty w Białymstoku. Pozwoliło to na zwiększenie zainteresowania uczniów otaczającą przyrodą, którzy w swoich pracach nawiązywali do tematyki ochrony przyrody przedstawiając chronione rośliny, zwierzęta lub obszary, z którymi zetknęli się w codziennym życiu w swoim otoczeniu.



Lekcje

W ramach projektu pracownicy RDOŚ przeprowadzili zgodnie z założonym harmonogramem w okresie od 13 września do 24 października 2012 r. w 37 klasach zajęcia edukacyjne. Podczas, lekcji zostały wykorzystane specjalnie przygotowane pakiety edukacyjne, w skład których weszły: zeszyt edukacyjny dla klas I-III z naklejkami zawierający treści odpowiednio dostosowane dla wieku odbiorców, plan lekcji, długopis, kredki oraz torba ekologiczna. Ponadto pakiet zawierał maskotkę przedstawiającą zwierze objęte ochroną gatunkową, które stało się wizerunkiem instytucji oraz było pomocne podczas prowadzonych warsztatów.

W projekcie wzięło udział blisko 1000 uczniów szkół podstawowych z powiatu białostockiego oraz miasta Białegostoku, którzy swoje zainteresowanie projektem potwierdzili wysyłając do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku kupon zgłoszenia uczestnictwa w projekcie, który zawierał barwny i ciekawy sposób przedstawienia przyrody w swojej okolicy.



Materiały

Projekt „Super RDOŚ” adresowany był do najmłodszych uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego (klasy I-III), co pozwoliło w znacznym stopniu na zwiększenie świadomości ekologicznej w regionie wśród najmłodszych uczniów, nauczycieli oraz ich rodziców.

Realizacja zadania „Super Rdoś” polegała na opracowaniu i wykonaniu 1000 pakietów edukacyjnych składających się z pomocy dydaktycznych (zeszyt edukacyjny z naklejkami, plan lekcji, linijka, długopis, kredki, torba ekologiczna oraz maskotka przedstawiająca zwierzę chronione - rysia) oraz tablic edukacyjnych – plansz zawierających informacje o formach ochrony przyrody oraz chronionych gatunkach.




Maskotka wilka