Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026

Podstawowe dokumenty

  • Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego)
  • Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2014.3839)
  • Standardowy Formularz Danych (PDF - 112 kB)
  • Mapy obszaru (ZIP - 28,1 MB)

Stan prac

  • Projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026
  • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 09 listopada 2018 r., znak WPN.6320.5.2018.KK, w sprawie wyłożenia do konsultacji projektu zmiany zarządzenia z dnia 18 listopada 2014 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026 (BIP)
  • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 29 czerwca 2018r., znak: WPN.6320.5.2018.IN, zawiadamiające o zamiarze oraz przystąpieniu do sporządzenia zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026 (BIP)
Archiwum wpisów