Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026

Podstawowe dokumenty

 • Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2014.3839)
 • Standardowy Formularz Danych (PDF - 112 kB)
 • Mapy obszaru (ZIP - 28,1 MB)

Stan prac

 • Konsultacje projektu PZO (ZIP - 17,20 MB)
 • Materiały z III spotkania (ZIP - 45,00 MB)
 • Zaproszenie na III spotkanie (PDF - 250 kB)
 • Materiały z II spotkania (ZIP - 30,40 MB)
 • Zaproszenie na II spotkanie (PDF - 360 kB)
 • Raport z I spotkania (PDF - 360 kB)
 • Materiały z I spotkania (ZIP - 8,00 MB)
 • Obwieszczenie z dnia 12 maja 2014 r. zawiadamiające o przystąpieniu do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla 3 obszarów Natura 2000 (Dolina Pisy, Sasanki w Kolimagach i Źródliska Wzgórz Sokólskich) (BIP)