Zapraszamy na konferencje tematyczne

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku organizuje cztery 3-dniowe konferencje tematyczne

Konferencje dotyczą ochrony przyrody i obszarów Natura 2000, szkód w środowisku, ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz spraw organizacyjno-finansowych i przeznaczone są dla pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Konferencje „Razem dbamy o środowisko” organizowane są pod patronatem
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Zarejestruj się!

lub dowiedz się więcej o planie ramowym konferencji, komunikatach i pytaniach lub dojeździe

Cele konferencji

Do najważniejszych celów konferencji należą:

  • doskonalenie rozwiązań w pracy regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska poprzez analizę najtrudniejszych kwestii (ochrona przyrody, oceny oddziaływań, szkody w środowisku)
  • wspólne wypracowywanie rozwiązań najistotniejszych problemów w codziennej pracy (w formie paneli dyskusyjnych i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami)

Tematyka konferencji

Każda z czterech konferencji będzie poświęcona innej tematyce:

  • w dniach 20-22.05 - w Warszawie (sprawy organizacyjno-finansowe)
    temat: „Przygotowanie uczestników do sporządzania budżetu zadaniowego”.
  • w dniach 17-19.06 - w Olsztynie (szkody w środowisku) temat: „Problemy związane z dwuetapowym postępowaniem administracyjnym w sprawie wystąpienia szkody w środowisku”.
  • w dniach 4-6.09 - w Lublinie (oceny oddziaływania) temat: „Przedsięwzięcia drogowe w kontekście problemów środowiskowych”.
  • w dniach 18-20.09 - w Białymstoku (ochrona przyrody i obszary Natura 2000) temat: „Wykorzystanie oprogramowania typu GIS w ochronie przyrody”.

Masz pytania?

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub sugestii zapraszamy do kontaku z koordynatorem projektu: Agnieszka Fiedorczuk, tel: 857 406 981 w. 25,
e-mail: afiedorczuk@rdos.gov.pl