Prezentacje

 • » Przygotowanie uczestników do sporządzania budżetu zadaniowego (PDF)
  Konferencja w Warszawie w dniach 20-22 maja 2013 r.

 • » Problemy związane z dwuetapowym postępowaniem administracyjnym w sprawie wystąpienia szkody w środowisku (PDF)
  Konferencja w Olsztynie w dniach 17-19 czerwca 2013 r.

 • » Przedsięwzięcia drogowe w kontekście problemów środowiskowych (PDF)
  Konferencja w Lublinie w dniach 4-6 wrzesnia 2013 r.

 • » Wykorzystanie oprogramowania typu GIS w ochronie przyrody (PDF)
  Konferencja w Białymstoku w dniach 18-20 września 2013 r.