Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Szkolenie „Szkody w środowisku”

Edukacja ekologiczna przedstawicieli służby cywilnej w zakresie przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Zadanie pod nazwą „Edukacja ekologiczna przedstawicieli służby cywilnej w zakresie przepisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie” finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska to zadanie mające na celu przeszkolenie pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Szkolenie organizowane przez RDOŚ w Białymstoku zrealizowane zostało w dniach 20-21 kwietnia 2010 r., a jego celem było wyjaśnienie problematycznych zapisów ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. W szkoleniu wzięło udział 49 osób.

W związku ze zmianami przepisów związanych z ochroną środowiska oraz stosunkowo krótkim okresem funkcjonowania RDOŚ i GDOŚ przeprowadzenie szkolenia było niezbędne dla upowszechnienia oraz ukierunkowania wiedzy na temat obowiązujących uwarunkowań prawnych w tym zakresie.

Szkolenie podzielone było na część dotyczącą aspektów prawnych tzn. szkody w środowisku, winy podmiotu korzystającego ze środowiska i odpowiedzialności administracyjnej za szkodę w gatunkach i siedliskach w rozumieniu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku. Część druga poświęcona była przyczynom degradacji gleb w Polsce oraz działaniom zapobiegawczym i naprawczym oraz metodom rekultywacji terenu.

Szkolenie przeprowadziła Agnieszka Medyńska - doktorantka w dziedzinie rekultywacji i ochrony środowiska w Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Projekt realizowany przez RDOŚ w Białymstoku był pierwszą próbą zsyntetyzowania wiedzy w zakresie naprawy szkód w środowisku oraz możliwością wymiany doświadczeń osób zajmujących się tą tematyką z całej Polski.