Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Dostosowanie planów ochrony 7 rezerwatów Puszczy Knyszyńskiej do planów ochrony obszarów Natura 2000

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku otrzymała 90 tys. złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dostosowanie planów ochrony siedmiu rezerwatów Puszczy Knyszyńskiej do planów ochrony obszarów Natura 2000. Z tych środków zostanie wykonana między innymi inwentaryzacja przyrodnicza oraz zostaną zidentyfikowane istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony.

20 lipca 2009 roku RDOŚ w Białymstoku podpisała umowę z Instytutem Badawczym Leśnictwa na przeprowadzenie inwentaryzacji i dostosowanie planów ochrony dla 7 rezerwatów: Budzisk, Jesionowe Góry, Krzemienne Góry, Krasne, Las Cieliczański, Starodrzew Szyndzielski i Woronicza. Realizacja zadania zakończy się w listopadzie 2011 roku.

Na terenie województwa podlaskiego funkcjonują 93 rezerwaty przyrody, z czego ponad połowa pokrywa się z obszarami Natura 2000. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody - plan ochrony ustanowiony dla rezerwatu przyrody położonego w granicach obszaru Natura 2000 staje się planem ochrony dla tej części obszaru Natura 2000.