Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Odłów i przesiedlenie bobrów z miejsc konfliktowych na terenie województwa podlaskiego

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku otrzymała 20 tys. zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odławianie i przesiedlanie bobrów. To jedna z metod, dzięki której możemy ograniczać szkody powodowane przez te chronione prawem zwierzęta.

Odłowy będą prowadzone przez kilkuosobową ekipę z Polskiego Związku Łowieckiego z Suwałk. Bobry będą odławiane przy pomocy specjalnych sieci, kasierzy i metalowych buczy Z nor i żeremi bobry będą wypłoszone przez psy – norowce. Złapane zwierzęta otrzymają środek uspokajający, który złagodzi stres. Po 3-5 dniach odłowione zwierzęta będą przewożone na miejsce w specjalnych klatkach. Odłowione bobry przesiedlimy między innymi do rezerwatu bobrów „Nietupa” kolo Krynek. Dnia 21 września 2009 roku RDOŚ podpisała stosowną umowę z Polskim Związkiem Łowieckim Zarząd Okręgowy w Suwałkach.

Na terenie województwa podlaskiego zamieszkuje obecnie ok. 15.000 szt. bobrów europejskich (Castor fiber). Największa populacja bobrów w woj. podlaskim powoduje, że szkody wyrządzane przez bobry w naszym województwie są największe. Największe straty są w następujących powiatach: białostockim, monieckim, sokólskim i suwalskim. Budowane przez bobry tamy przyczyniają się do zalewania pól i łąkoraz niszczą drzewostan. To wszystko powoduje, że do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wpływa coraz większa liczba wniosków od poszkodowanych rolników, a tym samym Skarb Państwa jest zmuszony pokrywać coraz większe zobowiązania tytułem zadośćuczynienia zaszkody wyrządzone przez chronione gatunki zwierząt.