Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Badanie składowisk pestycydowych

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku otrzymała 150 tys. zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na oszacowanie rodzaju i ilości niebezpiecznych odpadów występujących w tzw. mogilnikach na terenie województwa podlaskiego. Według naszej wiedzy, dokumentów archiwalnych i materiałów naukowych te zapomniane składowiska szkodliwych substancji znajdują się jeszcze w pięciu miejscowościach: Majdanie (gm. Michałowo), Baciutach (gm. Turośń Kościelna), Folwarkach Tylwickich (gm. Zabłudów), Rybołach (gm. Zabłudów) i Łapach.

RDOŚ wystąpiła z taką inicjatywą, mimo, że gospodarka odpadami - w tym ich unieszkodliwianie - należy do obowiązków własnych gminy. Zdajemy sobie jednak sprawę, że samorządy, na terenach których znajdują się mogilniki nie mają pieniędzy na ich zabezpieczenie czy nadzór techniczny. Dlatego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska podpisał umowę z przedstawicielami firmy GEOINVIREX-APRT na wykonanie prac badawczych gruntu i wód w mogilnikach i ich najbliższym otoczeniu.

Projekt ze względu na specyfikę miejsc składowania pestycydów podzielony został na dwa zadania:

Mogilniki były miejscem wyznaczonym do przechowywania nierozkładalnych odpadów trujących lub promieniotwórczych, przeterminowanych środków ochrony roślin, środków farmaceutycznych, skażonych opakowań itp. Nie wiadomo jaki jest stopień rozszczelnienia tych niebezpiecznych składowisk.

Od 1999 roku trwa systematyczna likwidacja mogilników na terenie całego kraju, która powinna zakończyć się do 2010 roku.