Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Opracowanie planu zadań ochronnych i promocja obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach

Realizacja zadania dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach zadania ochrona przyrody polega na opracowaniu planu zadań ochronnych i promocji obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach.

W tworzenie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 bardzo ważne jest dotarcie z informacją do mieszkańców objętego opracowaniem obszaru i przekazanie im informacji o tym jak cenny jest obszar, na którym żyją i z którego czerpią korzyści. Kolejnym ważnym elementem jest uświadomienie wszystkim jakie działania powinny być podjęte aby cel i przedmiot ochrony, dla którego został utworzony obszar Natura 2000 zachować w niezmienionym stanie dla przyszłych pokoleń a jakie działania nie mogą być kategorycznie podejmowane na tym obszarze.

Realizacja zadania pod nazwą „Plan zadań ochronnych i promocja obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach” będzie polegała między innymi na:

  1. opracowaniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach
  2. opracowanie, wykonanie i ustawienie w miejscowości Haćki tablicy informacyjnej o obszarze Natura 2000 Murawy w Haćkach
  3. opracowanie, przygotowanie oraz umieszczenie w terenie (przy granicach obszaru Natura 2000) 6 tablic informacyjnych z nazwą obszaru
  4. opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych o obszarze Natura 2000 – Murawy w Haćkach

Dzięki realizacji zadanie „Plan zadań ochronnych i promocja obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach” ten cenny obszar w skali naszego kraju i Unii Europejskiej będzie objęty szczególną ochroną, wartości przyrodnicze tego obszaru zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń.

Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach będzie narzędziem i środkiem do skutecznego wdrożenia ochrony tego obszaru.