Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Wydanie publikacji i płyt CD „Dlaczego w trawie piszczy? Gawędy Simony Kossak”

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku otrzymała 170 tys. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację projektu z dziedziny edukacji ekologicznej pt: „Dlaczego w trawie piszczy? Gawędy Simony Kossak”.

Projekt polega na wydaniu po raz pierwszy w formie książkowej niezwykle popularnych gawęd profesor Simony Kossak, które emitowało Polskie Radio Białystok oraz płyt CD z jej oryginalnymi nagraniami. Dzięki dofinansowaniu Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała 340 - stronicowy album „Dlaczego w trawie piszczy? Gawędy Simony Kossak” w nakładzie 3 tys. egzemplarzy ze spisanymi gawędami i ponad dwustoma fotografiami fauny i flory znanych fotografików: Wiktora Wołkowa, Grzegorza Błachowskiego i Jerzego Grzesiaka. Natomiast Polskie Radio Białystok wydało3 tys. płyt CD o tym samym tytule. Do każdej książki będzie dołączony komplet złożony z czterech płyt: wiosna, lato, jesień, zima.

Książki wraz z płytami CD Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przekaże bezpłatnie wszystkim szkolnym bibliotekom w województwie podlaskim, a także Książnicy Podlaskiej i jej filiom w całym województwie. Chcemy by książki wraz z płytami za pośrednictwem szkół, bibliotek i samorządów dotarły do jak największej liczby czytelników i słuchaczy. Mamy nadzieję, że ta publikacja pogłębi wiedzę o życiu zwierząt, ich zwyczajach, podniesie znajomość zagadnień z dziedziny ochrony środowiska, będzie wykorzystywana np. przez nauczycieli przyrody.