Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Edukacja ekologiczna „Przyroda wokół mnie”

Trzydzieści dwa tys. złotych otrzymała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na przeprowadzenie projektu edukacji ekologicznej skierowanej do szkół podstawowych w naszym województwie.

Głównymi adresatami projektu byli uczniowie z terenu województwa podlaskiego. Biorąc pod uwagę wszystkie 482 szkoły podstawowe dało to ilość 77664 uczniów – potencjalnych adresatów zadania (dane z marca 2009 r. – System Informacji Oświatowej).

W ramach projektu zrealizowane zostały założone rezultaty projektu:

  1. Opracowana została w formie elektronicznej mapa województwa podlaskiego zawierająca oznaczenia granic obszarów znajdujących się pod ochroną do wykorzystania w publikacjach i działalności informacyjnej.
  2. W ramach projektu wszystkie szkoły podstawowe w województwie podlaskim otrzymały materiały edukacyjne z zakresu ekologii w postaci map ściennych z oznaczonymi formami ochrony przyrody.
  3. Powstała baza prac plastycznych w formie galerii internetowej z możliwością wykorzystania w późniejszym terminie przy opracowaniach z zakresu ekologii lub promocji ochrony przyrody.
  4. Powstał folder opisujący ścieżki i ośrodki edukacyjne, który ma na celu kształtowanie właściwych postaw młodego człowieka wobec przyrody oraz pozwoli zapoznać się z obiektami przyrodniczymi. Publikacja folderu doprowadzi do podniesienia wiedzy o ochronie przyrody wśród uczniów szkół podstawowych.

Opis projektu oraz wszystkie materiały (elektroniczne wersje folderów, map i galerię prac plastycznych) zebrano na specjalnie przygotowanej stronie intenetowej projektu.