Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Edukacja ekologiczna „Przyroda wokół mnie II”

Dwadzieścia dwa tys. złotych otrzymała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na przeprowadzenie drugiej edycji projektu edukacji ekologicznej skierowanej do szkół podstawowych w naszym województwie.

Głównymi adresatami projektu będą uczniowie szkól podstawowych z terenu województwa podlaskiego. W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

  1. 1. Wszystkie szkoły podstawowe w województwie podlaskim otrzymają materiały edukacyjne z zakresu ekologii w postaci przewodników turystycznych „Z plecakiem za miasto”, w których znajdą się opisy szlaków prowadzących z miast do rezerwatów przyrody. Przewodnik ma na celu kształtowanie właściwych postaw młodego człowieka wobec przyrody oraz pozwoli zapoznać się z obiektami przyrodniczymi. Publikacja przewodnika doprowadzi do podniesienia wiedzy o ochronie przyrody wśród uczniów szkół podstawowych.
  2. 2. Jako wynik konkursu plastycznego dla szkół podstawowych powstanie baza prac plastycznych i fotografii w formie galerii internetowej z możliwością wykorzystania w późniejszym terminie przy opracowaniach z zakresu ekologii lub promocji ochrony przyrody.

Opis projektu oraz wszystkie materiały (elektroniczna wersja przewodnika i galerię prac konkursowych) zostanie zebrana na specjalnie przygotowanej stronie internetowej projektu.