Trzecie spotkanie w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 w Jeleniewie

W dniu 13 września b.r. w Bibliotece Publicznej w Jeleniewie odbyło się trzecie spotkanie dyskusyjne w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo.

W trakcie spotkania zostały przedstawione dotychczasowe wyniki prac nad opracowaniem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Suwalska. Omówiono m.in.: zagadnienia wchodzące w zakres etapu końcowego prac nad planami zadań ochronnych, przedstawiono propozycje działań ochronnych dotyczących nocka łydkowłosego, leśnych i nieleśnych siedlisk przyrodniczych oraz ichtiofauny.

Spotkanie w Jeleniewie było trzecim, ostatnim, z cyklu spotkaniem dyskusyjnym zaplanowanym ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Prezentacje ze spotkania:

  • Omówienie zagadnień wchodzących w zakres etapu końcowego prac nad PZO – PDF, 10,9 MB)
  • Ustalenie działań ochronnych – nocek łydkowłosy – PDF, 1,69 MB)
  • Ustalenie działań ochronnych – nieleśne i leśne siedliska przyrodnicze – PDF, 680 kB)
  • Ustalenie działań ochronnych – ichtiofauna – PDF, 2,64 MB)