Trzecie spotkanie w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego

W dniu 14 września b.r. w siedzibie Urzędu Gminy Mielnik odbyło się trzecie spotkanie dyskusyjne w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego.

W trakcie spotkania zostały przedstawione dotychczasowe wyniki prac nad opracowaniem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego. Omówiono m.in.: zagadnienia wchodzące w zakres etapu końcowego prac nad planami zadań ochronnych oraz przedstawiono propozycje działań ochronnych dotyczących mopka (Barbastella barbastella).

Spotkanie w Mielniku było trzecim, ostatnim, z cyklu spotkaniem dyskusyjnym zaplanowanym ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego.

Prezentacje ze spotkania:

  • Omówienie zagadnień wchodzących w zakres końcowego etapu prac nad PZO – PDF, 6,22 MB)