Trzecie spotkanie w sprawie planu zadań ochronnych dla dla obszarów Natura 2000 Dolina Górnej Narwi i Ostoja w Dolinie Górnej Narwi

W dniu 19 września b.r. w zajeździe „pod Akacją” w Narwi odbyło się trzecie spotkanie dyskusyjne w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych obszarów Natura 2000 Dolina Górnej Narwi i Ostoja w Dolinie Górnej Narwi.

W trakcie spotkania zostały przedstawione dotychczasowe wyniki prac nad opracowaniem planu zadań ochronnych. Omówiono m.in.: zagadnienia wchodzące w zakres etapu końcowego prac nad planami zadań ochronnych, przedstawiono propozycje działań ochronnych, leśnych i nieleśnych siedlisk przyrodniczych oraz ichtiofauny i ornitofauny.

Spotkanie w Narwi było trzecim, ostatnim, z cyklu spotkaniem dyskusyjnym zaplanowanym ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolina Górnej Narwi i Ostoja w Dolinie Górnej Narwi.

Prezentacje ze spotkania:

  • Omówienie zagadnień wchodzących w zakres etapu końcowego prac nad PZO – PDF, 5 190 kB)
  • Ustalenie działań ochronnych – leśne siedliska przyrodnicze – PDF, 5 185 kB)
  • Ustalenie działań ochronnych – nieleśne siedliska przyrodnicze – PDF, 4 856 kB)
  • Ustalenie działań ochronnych – ichtiofauna – PDF, 840 kB)
  • Ustalenie działań ochronnych – ornitofauna – PDF, 2 328 kB)