Trzecia seria spotkań

Informujemy, iż ustalono terminy trzecich spotkań konsultacyjno – informacyjnych w ramach opracowywanych projektów planów zadań ochronnych dla 5 obszarów Natura 2000: Dolina Górnej Narwi, Ostoja w Dolinie Górnej Narwi, Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego, Ostoja Suwalska i Jeleniewo. Spotkania są otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych ochroną obszarów Natura 2000.

  • 12 września 2011 r. – Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Suwalska; miejsce spotkania – Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, początek spotkania o godzinie 10.00 (Program spotkania– (DOC, 34 kB)
  • 13 września 2011 r. – Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo; miejsce spotkania – Biblioteka Publiczna w Jeleniewie, początek spotkania o godzinie 10.00 (Program spotkania – (DOC, 34 kB)
  • 14 września 2011 r. – Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego; miejsce spotkania – siedziba Urzędu Gminy w Mielniku, początek spotkania o godzinie 10.00 (Program spotkania – (DOC, 32 kB)
  • 19 września 2011 r. – Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Narwi i Ostoja w Dolinie Górnej Narwi; miejsce spotkania – zajazd „Pod Akacją”, Narew ul. Mickiewicza 105, początek spotkania o godzinie 10.00 (Program spotkania – (DOC, 34 kB)

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach i procesie tworzenia projektów planów zadań ochronnych.