Trzecia seria spotkań dotyczących planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Ustalone zostały terminy trzeciej serii spotkań dyskusyjnych w ramach prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 7 obszarów Natura 2000: Dolina Górnego Nurca, Ostoja w Dolinie Górnego Nurca, Bagno Wizna, Ostoja Narwiańska, Pojezierze Sejneńskie, Dolina Górnej Rospudy i Ostoja Augustowska.

Spotkania odbędą się:

  • 17 września 2012 r. – spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad projektem Planu dla obszaru Bagno Wizna; miejsce – Ośrodek Edukacji ekologicznej w Strękowej Górze (Strękowa Góra 24, 16-075 Zawady),  początek spotkania o godzinie 10.00.
  • 18 września 2012 r. – spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad projektem Planu dla obszaru Ostoja Narwiańska; miejsce – siedziba Nadleśnictwa Nowogród (Dębniki 80, 18-416 Zbójna), początek spotkania o godzinie 10.00;
  • 19 września 2012 r. – spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad projektami Planów dla obszarów Ostoja w Dolinie Górnego Nurca i Dolina Górnego Nurca; miejsce – świetlica wiejska w miejscowości Dasze (Dasze 40 19, 17-250 Kleszczele), początek spotkania o godzinie 10.00;
  • 20 września 2012 r. – spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad projektem Planu dla obszaru Dolina Górnej Rospudy; miejsce – siedziba Urzędu Gminy w Filipowie (ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów), początek spotkania o godzinie 10.00;
  • 21 września 2012 r. – spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad projektem Planu dla obszaru Pojezierze Sejneńskie; miejsce – siedziba Nadleśnictwa Pomorze (Pomorze 6, 16-506 Giby),  początek spotkania o godzinie 10.00;
  • 10 grudnia 2012 r. – spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad projektem Planu dla obszaru Ostoja Augustowska; miejsce – siedziba Nadleśnictwa Pomorze (Pomorze 6, 16-506 Giby), początek spotkania o godzinie 10.00.

Spotkania są otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych ochroną obszarów Natura 2000. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w procesie tworzenia projektów planów zadań ochronnych.