Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza Knyszyńska i Ostoja Knyszyńska

W dniach 17 i 18 lipca br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Supraślu odbyły się kolejne spotkania konsultacyjno – informacyjne, których celem jest opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Puszcza Knyszyńska i Ostoja Knyszyńska.

Podczas spotkań omówione zostały m.in. takie zagadnienia, jak: ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony, zagrożenia i cele działań ochronnych, propozycje działań ochronnych oraz wskazania do dokumentów planistycznych.

Teraz nadszedł czas na zebranie i opracowanie wszystkich uwag i sugestii zgłaszanych w trakcie spotkań, wypełnienie szablonu dokumentacji planu i opracowanie map. Po sporządzeniu projektów planów zadań ochronnych dla obu obszarów rozpoczniemy konsultacje społeczne tych dokumentów. Po rozpoczęciu konsultacji będziemy liczyli na Państwa uwagi i wnioski do obu dokumentów tak, aby opracowane dokumenty i ustanowione zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku plany zadań ochronnych pozwoliły na skuteczną ochronę tych szczególnie cennych obszarów na terenie naszego województwa.

Opracowanie projektu planu zadań ochronnych związane jest z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn.: ,,Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet V „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych”, działanie 5.3 „Opracowanie planów ochrony” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą projektów planów jest FPP Consulting Sp. z o.o.

(gp)

Prezentacje ze spotkania: