Pierwsze spotkanie w Kleszczelach

W dniu 18 czerwca b.r. w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach prac nad opracowaniem projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolina Górnego Nurca i Ostoja w Dolinie Górnego Nurca.

W trakcie spotkania zostały przedstawione podstawy prawne i organizacja procesu związanego z tworzeniem projektów planów zadań ochronnych, przedstawiono charakterystykę obszarów Natura 2000 Golina Górnego Nurca i Ostoja w Dolinie Górnego Nurca oraz przeprowadzono analizę Standardowych Formularzy Danych opisujących oba obszary.

Uczestnikom spotkania przedstawiono szablon projektu dokumentacji planu zadań ochronnych, który będzie dokumentem uzupełnionym systematycznie w trakcie prac nad planami zadań ochronnych. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali zapoznani z planowanym harmonogramem prac nad projektami planów zadań ochronnych dla obu obszarów. Spotkanie zakończyła dyskusja związana z tematem spotkania.

Prezentacja ze spotkania: