Pierwsze spotkanie w Augustowie

W dniu 26 czerwca b.r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach prac nad opracowaniem projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy.

W trakcie spotkania zostały przedstawione podstawy prawne i organizacja procesu związanego z tworzeniem projektu planu zadań ochronnych, przedstawiono charakterystykę obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy oraz przeprowadzono analizę Standardowego Formularza Danych opisującego obszar.

Uczestnikom spotkania przedstawiono szablon projektu dokumentacji planu zadań ochronnych, który będzie dokumentem uzupełnionym systematycznie w trakcie prac nad planami zadań ochronnych. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali zapoznani z planowanym harmonogramem prac nad projektami planów zadań ochronnych dla obu obszarów. Spotkanie zakończyła dyskusja związana z tematem spotkania.

Prezentacje ze spotkania: