Pierwsza seria spotkań Planów Zadań Ochronnych dla obszarów Natura 2000

Informujemy, iż ustalone zostały terminy pierwszej serii spotkań dyskusyjnych w ramach prac nad projektami planów zadań ochronnych dla 7 obszarów Natura 2000: Dolina Górnego Nurca, Ostoja w Dolinie Górnego Nurca, Bagno Wizna, Ostoja Narwiańska, Pojezierze Sejneńskie, Dolina Górnej Rospudy i Ostoja Augustowska.

  • 18 czerwca 2012 r. – spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad projektami Planów dla obszarów Ostoja w Dolinie Górnego Nurca i Dolina Górnego Nurca; miejsce – siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach (ul. 1 Maja 19, 17-250 Kleszczele), początek spotkania o godzinie 10.00;
  • 19 czerwca 2012 r. – spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad projektem Planu dla obszaru Ostoja Narwiańska; miejsce – siedziba Nadleśnictwa Łomża (ul. Nowogrodzka 60, 18-400 Łomża), początek spotkania o godzinie 10.00;
  • 20 czerwca 2012 r. – spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad projektem Planu dla obszaru Ostoja Augustowska; miejsce – siedziba Urzędu Miejskiego w Augustowie (ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów), początek spotkania o godzinie 10.00;
  • 22 czerwca 2012 r. – spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad projektem Planu dla obszaru Bagno Wizna; miejsce – siedziba Urzędu Gminy Zawady (ul. Plac Wolności 12, 16-075 Zawady),  początek spotkania o godzinie 10.00.
  • 26 czerwca 2012 r. – spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad projektem Planu dla obszaru Dolina Górnej Rospudy; miejsce – siedziba Urzędu Miejskiego w Augustowie (ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów), początek spotkania o godzinie 10.00;
  • 27 czerwca 2012 r. – spotkanie dyskusyjne w ramach prac nad projektem Planu dla obszaru Pojezierze Sejneńskie; miejsce – siedziba Nadleśnictwa Pomorze (Pomorze 6, 16-506 Giby),  początek spotkania o godzinie 10.00.

W ramach prac nad projektami planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 planowane jest zorganizowanie serii trzech spotkań konsultacyjno-informacyjnych (w przypadku Ostoi Augustowskiej czterech spotkań). Celem spotkań będzie wypracowanie wspólnej wizji ochrony obszaru Natura 2000 – uwzględniającej zarówno obowiązek ochrony przedmiotów ochrony, wykorzystującej wiedzę naukową oraz lokalną wiedzę na temat obszaru oraz potrzeby i dążenia osób i podmiotów korzystających z obszaru.

Szczegółowe programy pierwszej serii spotkań zostaną przedstawione w terminie późniejszym. Spotkania są otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych ochroną obszarów Natura 2000.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w procesie tworzenia projektów planów zadań ochronnych.