Drugie spotkanie związane z opracowaniem PZO dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie

W dniu 4 września b.r. w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Krasnopolu odbyło się drugie spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie.

W trakcie spotkania zostały przedstawione dotychczasowe wyniki prac nad opracowaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Przedstawiono m.in.: stan ochrony przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie; przedstawiono zagrożenia istniejące i potencjalne w odniesieniu do przedmiotów ochrony obszaru; cele działań ochronnych i zarys działań ochronnych w odniesieniu do przedmiotów ochrony objętych Planem; omówiono również sposób procesowania Planu na Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej.

Spotkanie w Krasnopolu było drugim z cyklu trzech spotkań zaplanowanych w ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w procesie tworzenia projektu planu zadań ochronnych.

Prezentacje ze spotkania: