Drugie spotkanie ws. PZO dla obszaru Ostoja Narwiańska

W dniu 21 sierpnia b.r. w Zespole Szkół w Tykocinie odbyło się drugie spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Narwiańska.

W trakcie spotkania zostały przedstawione dotychczasowe wyniki prac nad opracowaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000. Przedstawiono m.in.: stan ochrony przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Ostoja Narwiańska; przedstawiono zagrożenia istniejące i potencjalne w odniesieniu do przedmiotów ochrony obszaru; cele działań ochronnych i zarys działań ochronnych w odniesieniu do przedmiotów ochrony objętych Planem; omówiono również sposób procesowania Planu na Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej.

Spotkanie w Tykocinie było drugim z cyklu trzech spotkań zaplanowanych w ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Narwiańska.

Trzecie i zarazem ostatnie spotkanie związane z opracowaniem PZO dla obszaru Natura 2000 Ostoja Narwiańska odbędzie się 18 września b.r. w siedzibie Nadleśnictwa Nowogród, Dębniki 80.

Zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu i uczestnictwa w procesie tworzenia projektu planu zadań ochronnych.

Prezentacje ze spotkania: