Drugie spotkanie ws. PZO dla obszarów Ostoja w Dolinie Górnego Nurca i Dolina Górnego Nurca

W dniu 22 sierpnia b.r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dasze odbyło się drugie spotkanie informacyjno – konsultacyjne w ramach opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolina Górnego Nurca i Ostoja w Dolinie Górnego Nurca.

W trakcie spotkania zostały przedstawione dotychczasowe wyniki prac nad opracowaniem projektów planów zadań ochronnych dla obu obszarów Natura 2000. Przedstawiono m.in.: stan ochrony przedmiotów ochrony na obu obszarach Natura 2000; przedstawiono zagrożenia istniejące i potencjalne w odniesieniu do przedmiotów ochrony obszarów; cele działań ochronnych i zarys działań ochronnych w odniesieniu do przedmiotów ochrony objętych Planami; omówiono również sposób procesowania Planu na Platformie Informacyjno-Komunikacyjnej.

Spotkanie w Daszach było drugim z cyklu trzech spotkań zaplanowanych w ramach prac nad projektami planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dolina Górnego Nurca i Ostoja w Dolinie Górnego Nurca.

Trzecie i zarazem ostatnie spotkanie związane z opracowaniem PZO dla obu obszarów Natura 2000 odbędzie się w dniu 19 września b.r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dasze.

Zapraszamy serdecznie do udziału w spotkaniu i uczestnictwa w procesie tworzenia projektu planu zadań ochronnych.

Prezentacje ze spotkania: