Drugie spotkanie w sprawie PZO dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi i Dolina Górnej Narwi

W dniu 22 sierpnia b.r. w Urzędzie Gminy w Narwi odbyło się drugie spotkanie dyskusyjne w ramach opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi i Dolina Górnej Narwi.

W trakcie spotkania zostały przedstawione dotychczasowe wyniki prac nad opracowaniem planów zadań ochronnych dla obu obszarów Natura 2000. Przedstawiono m.in.: ogólną charakterystykę obszaru, częściowo wypełniony szablon dokumentacji planu, ustalenia działań ochronnych, ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony, przedstawiono także zidentyfikowane zagrożenia i ich analiza.

Spotkanie w Narwi było drugim z cyklu trzech spotkań dyskusyjnych zaplanowanych w ramach prac nad projektami planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnej Narwi i Dolina Górnej Narwi.

Informacje o datach, miejscu oraz programie następnego spotkań zostaną podane w terminie późniejszym na naszej stronie internetowej.

Prezentacje ze spotkania:

  • Ogólna charakterystyka obszaru, siedliska przyrodnicze – PDF, 6,22 MB)
  • Nieleśne siedliska przyrodnicze – PDF, 19,3 MB)
  • Nieleśne siedliska przyrodnicze II – PDF, 4,78 MB)
  • Leśne siedliska przyrodnicze – PDF, 2,64 MB)
  • Ichtiofauna – PDF, 713 KB)

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach i procesie tworzenia projektów planów zadań ochronnych.