Drugie spotkanie w sprawie PZO dla obszaru Natura 2000 Ostoja Suwalska

W dniu 19 sierpnia b.r. w Bibliotece Publicznej w Jeleniewie odbyło się drugie spotkanie dyskusyjne w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Suwalska.

W trakcie spotkania zostały przedstawione dotychczasowe wyniki prac nad opracowaniem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Suwalska przedstawiono m.in.: ogólną charakterystykę obszaru, częściowo wypełniony szablon dokumentacji planu, ustalenia działań ochronnych, ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony, przedstawiono także zidentyfikowane zagrożenia i ich analiza.

Spotkanie w Jeleniewie było drugim z cyklu trzech spotkań dyskusyjnych zaplanowanych w ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Suwalska. Informacje o datach, miejscu oraz programie następnego spotkań zostaną podane w terminie późniejszym na naszej stronie internetowej.

Prezentacje ze spotkania:

  • Ogólna charakterystyka obszaru, siedliska przyrodnicze (PDF, 7 885 kB)
  • Chrząszcze saproksyliczne (PDF, 3 966 kB)
  • Leśne siedliska przyrodnicze (PDF, 3 912 kB)
  • Ichtiofauna (PDF, 497 kB)

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach i procesie tworzenia projektów planów zadań ochronnych.