Drugie spotkanie w Mielniku

W dniu 17 sierpnia b.r. w siedzibie Urzędu Gminy Mielnik odbyło się drugie spotkanie dyskusyjne w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego.

W trakcie spotkania zostały przedstawione dotychczasowe wyniki prac nad opracowaniem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego przedstawiono m.in.: ogólną charakterystykę obszaru, częściowo wypełniony szablon dokumentacji planu, ustalenia działań ochronnych, ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony, przedstawiono także zidentyfikowane zagrożenia i ich analiza.

Spotkanie w Mielniku było drugim z cyklu trzech spotkań dyskusyjnych zaplanowanych w ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego. Informacje o datach, miejscu oraz programie następnego spotkań zostaną podane w terminie późniejszym na naszej stronie internetowej.

Prezentacje ze spotkania:

  • Ogólna charakterystyka obszaru – PDF, 1,18 MB)
  • Stan ochrony, identyfikacja i analiza zagrożeń, ustalenia celów działań ochronnych – PDF, 3,77 KB)
  • Siedliska przyrodnicze – PDF, 2,67 MB)
  • Ogólna charakterystyka siedlisk leśnych – PDF, 4,72 KB)

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach i procesie tworzenia projektów planów zadań ochronnych.