Drugie spotkanie w Jeleniewie

W dniu 18 sierpnia b.r. w Bibliotece Publicznej w Jeleniewie odbyło się drugie spotkanie dyskusyjne w ramach opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo.

W trakcie spotkania zostały przedstawione dotychczasowe wyniki prac nad opracowaniem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo przedstawiono m.in.: ogólną charakterystykę obszaru, częściowo wypełniony szablon dokumentacji planu, ustalenia działań ochronnych, ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony, przedstawiono także zidentyfikowane zagrożenia i ich analiza.

Spotkanie w Jeleniewie było drugim z cyklu trzech spotkań dyskusyjnych zaplanowanych w ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo. Informacje o datach, miejscu oraz programie następnego spotkań zostaną podane w terminie późniejszym na naszej stronie internetowej.

Prezentacje ze spotkania:

  • Ogólna charakterystyka obszaru, siedliska przyrodnicze – PDF, 6,95 MB)
  • Stan ochrony, identyfikacja i analiza zagrożeń, ustalenia celów działań ochronnych – PDF, 2,45 KB)
  • Ichtiofauna – PDF, 647 KB)

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach i procesie tworzenia projektów planów zadań ochronnych.