Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sasanki w Kolimagach PLH200025

Podstawowe dokumenty

Stan prac

  • Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 31 października 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sasanki w Kolimagach PLH200025 (PDF)
  • Obwieszczenie z dnia 2 listopada 2015r. zawiadamiającego o wyłożeniu projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 31 października 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sasanki w Kolimagach PLH200025 (BIP)
  • Obwieszczenie z dnia 08 października 2015 r. informujące o zamiarze oraz przystąpieniu do sporządzania zmiany zarządzenia z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Sasanki w Kolimagach PLH200025 (BIP)
Archiwum wpisów