Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie PLH200020

Stan prac

  • Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 27 maja 2020 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 2559 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie PLH200020 (Pobierz)
  • Projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie PLH200020 (Pobierz)
  • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 27 marca 2020 r., znak WPN.6320.1.2020.KK, w sprawie wyłożenia do konsultacji społecznych zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie PLH200020 (BIP)
  • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 21 lutego 2020 r., znak WPN.6320.1.2020.KK, w sprawie zawiadomienia o zamiarze oraz przystąpieniu do sporządzenia zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie PLH200020 (BIP)