Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Szeszupy PLH200016

Podstawowe dokumenty

  • Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Szeszupy PLH200016 (BIP)
  • Standardowy Formularz Danych (PDF - 164 kB)
  • Mapy obszaru (ZIP - 8,31 MB)
  • Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych - wersja z dnia 14 sierpnia 2013 r. (ZIP)

Stan prac

  • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 19 lipca 2018 r., znak WPN.6320.10.2018.KK, w sprawie zawiadomienia o zamiarze oraz przystąpieniu do sporządzenia zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Szeszupy PLH200016 (BIP)
  • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 października 2017 r., znak: WPN.6320.1.2017.IN i WPN.6320.2.2017.IN, w sprawie ustanowienia zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy PLH200022 oraz ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Szeszupy PLH200016 (BIP)
  • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 27 marca 2017 r. zawiadamiające o rozpoczęciu ponownych konsultacji społecznych projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Szeszupy PLH200016 (BIP)
  • Obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2013 r. zawiadamiające o zakończeniu prac nad projektami planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Jelonka PLH200019, Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie PLH200020, Torfowiska Gór Sudawskich PLH200017 i Dolina Szeszupy PLH200016 oraz o rozpoczęciu konsultacji społecznych opracowanych projektów Planów (BIP)
  • Obwieszczenie z dnia 19 marca 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia planów (BIP)