Finał konkursu „Naturalnie się opłaca”

W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku odbył się finał konkursu „Naturalnie się opłaca”.

Studenci podlaskich szkół wyższych odebrali: dyplomy, nagrody rzeczowe i atrakcyjne nagrody pieniężne: czeki na kwotę 750, 500 i 250 zł.

Jury konkursowe wręczyło nagrody:

  • I miejsce – Krzysztofowi Jurczakowi za pracę: „Utworzenie przyrodniczych wiosek tematycznych w Dolinie Bugu, jako poligon doświadczalny idei zrównoważonego rozwoju” (Politechnika Białostocka);
  • II miejsce – Pawłowi Biegusowi za pracę: „Sprzęt do ćwiczeń produkujący prąd” (Politechnika Białostocka);
  • III miejsce – Maciejowi Sidorowiczowi za pracę „Jak wykorzystać zalegający śnieg?” (Politechnika Białostocka)

Jury przyznało również cztery wyróżnienia:

  • Anecie Backiel:„Bydło na czterech kółkach”(Politechnika Białostocka)
  • Kingdze Wysockiej:„Przekształćmy ruch w coś pożytecznego”(Uniwersytet w Białymstoku)
  • Magdalenie Bobrowskiej:„Wprowadzenie w podlaskich miejscowościach oświetlenia ulicznego w postaci lamp LED”(Uniwersytet w Białymstoku)
  • Joannie Tomaszuk:„Autobusy BKM na baterie”(Uniwersytet w Białymstoku)

Na rozdanie nagród przybył przewodniczący Konwentu Podlaskiego Biznesu pan Hubert Kaczyński. Zapowiedział, że laureaci będą mogli już wkrótce przedstawić swoje projekty gronu podlaskich biznesmenów w ramach spotkania Podlaskiego Klubu Biznesu.

Na podstawie przesłanych prac konkursowych RDOŚ w Białymstoku wydała publikację podsumowującą konkurs, w której zostały opisane najciekawsze pomysły uczestników.

Konkurs „Naturalnie się opłaca”, zorganizowany przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego, adresowany był do studentów podlaskich szkół wyższych. W ramach prac konkursowych studenci mieli stworzyć ekoinnowacyjny projekt możliwy do zrealizowania w warunkach województwa podlaskiego. Pomysł miał uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju, miał być opłacalny ekonomicznie oraz przyjazny dla środowiska.

 

Protokół z posiedzenia Jury konkursu Naturalnie się opłaca

Dnia 10 stycznia 2011 roku Jury w składzie:

1. dr hab. Dariusz Kiełczewski - przedstawiciel Uniwersytetu w Białymstoku
2. Hubert Kaczyński - przedstawiciel Podlaskiego Klubu Biznesu
3. Lech Magrel - przedstawiciel RDOŚ w Białymstoku
4. Beata Bezubik - przedstawiciel RDOŚ w Białymstoku

Postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce – praca nr 1 pt. „Utworzenie przyrodniczych wiosek tematycznych w Dolinie Bugu, jako poligon doświadczalny idei zrównoważonego rozwoju”.
II miejsce - praca nr 8 pt. „Sprzęt do ćwiczeń produkujący prąd”
III miejsce - praca nr 9 pt „Jak wykorzystać zalegający śnieg?”

oraz wyróżnienia:

• praca nr 3 pt. „Wprowadzenie w podlaskich miejscowościach oświetlenia ulicznego w postaci lamp LED”
• praca nr 5 pt. „Autobusy BKM na baterie”
• praca nr 6 pt. „Przekształćmy ruch w coś pożytecznego!!!”
• praca nr 10 pt. „Bydło na czterech kołkach”

Jednocześnie przypominamy iż 24 stycznia o godz. 11:00 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska w Białymstoku przy ulicy Dojlidy Fabryczne 23 odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.

Uwaga!
Na wręczenie nagród zapraszamy wszystkich którzy zgłosili swoje prace do konkursu gdyż wszyscy zostaną nagrodzeni!

Każdy z uczestników konkursu otrzymał droga mailową informację z numerem swojej pracy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt naturalniesieoplaca@rdos.eu lub pod numerem 857406981 wew. 24
 

Przedłużamy termin składania prac

Jeszcze do 9 stycznia 2011 r. można skłądać prace na konkurs „Ekoinnowacje czyli rozwiązania dla regionu w myśl zasad zrównoważonego rozwoju”.

Konkurs na pracę pisemną dla wszystkich studentów szkół wyższych w województwie podlaskim w ramach projektu „Naturalnie się opłaca” oraganizowany jest przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.

Co to oznacza?
Chcesz żeby autobusy w Białymstoku jeździły na wodę? Albo na baterie słoneczne?
Masz pomysł jak wykorzystać zalegający na ulicach śnieg?
Wiesz jak ekologicznie usprawnić swoje gospodarstwo?

Napisz do nas!
Nie liczy się ilość tekstu ani dowody naukowe!
Liczy się pomysł!

Prace należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: naturalniesieoplaca@rdos.eu w formie dokumentu tekstowego, zgłoszenie może dodatkowo zawierać również inne formy przedstawienia pomysłu tj.: filmy, fotografie, prezentacje.

Nagrody:
» I miejsce - 750 zł
» II miejsce - 500 zł
» III miejsce – 250 zł

Ponadto:

  • Zostaną rozdane przynajmniej 3 wyróżnienia, osoby które je otrzymają zostaną nagrodzone gadżetami konkursowymi i prezentami od RDOŚ.
  • Dodatkową nagrodą dla finalistów będzie możliwość zaprezentowania swoich prac na spotkaniu Podlaskiego Klubu Biznesu i przedstawienie swoich pomysłów gronu podlaskich biznesmenów.
  • Co więcej powstanie publikacja podsumowująca konkurs „Naturalnie się opłaca”, w której zostaną opisane pomysły nagrodzonych uczestników.

Patronat nad konkursem „Naturalnie się opłaca” objęli: Radio Akadera, Uniwersytet w Białymstoku Zakład Zrównoważonego Rozwoju, Podlaski Klub Biznesu, Poral BialystokOnline

Wszelkie szczegóły dostępne są na stronie www.rdos.eu/naturalnie-sie-oplaca/ oraz pod numerem tel. 857406981 wew. 24 lub adresem naturalniesieoplaca@rdos.eu