Witaj na stronie projektu pn.: „Mali przyrodnicy”

Konkurs plastyczny został już rozstrzygnięty. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wpłynęło 20 prac, z których komisja konkursowa wyłoniła najlepsze:

1. Miejsce I – „Polanka Jeżyka Gazecika”
2. Miejsce II – „Miś z butelek”
3. Miejsce III – „Ogród marzeń”

Wyróżnienia:

1. „Wybór przedszkolaka”
2. „Spotkanie z królem puszczy”
3. „Szanuję przyrodę”
4. „Jaszczur”
5. „Przyroda Podlasia”

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku organizuje konkurs plastyczny w ramach projektu pn.: „Mali przyrodnicy” skierowany do dzieci w wieku 4-5 lat uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych miasta Białegostoku i okolic.

Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do artystycznego wyrażenia swoich emocji związanych z przyrodą woj. podlaskiego, poprzez wykonanie zbiorowej pracy plastycznej z wykorzystaniem materiałów takich jak: karton, folia, plastikowe butelki, nakrętki, gazety itp.

Najważniejszym elementem projektu będzie zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego, w którym będą oceniane prace młodych artystów. Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni zestawami edukacyjnymi (gry planszowe, puzzle, książeczki edukacyjne).

Akcja promocyjna konkursu będzie prowadzona w formie plakatów dostarczonych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

W projekcie wezmą udział placówki z Białegostoku i okolic, które swoje zainteresowanie konkursem potwierdzą wysyłając do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku pracę konkursową wraz z formularzem i oświadczeniami stanowiącymi Załączniki do Regulaminu Konkursu.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, (15-554 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23) w nieprzekraczalnym terminie od 20 maja do 12 czerwca 2015 r.:

1) pracy konkursowej,

2) formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu,

3) oświadczeń opiekunów prawnych, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

Projekt „Mali przyrodnicy” realizowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok
Tel. 85 74 06 981
e-mail: biuro.bialystok@rdos.gov.pl

Pliki do pobrania: