Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Liczymy bociany w województwie podlaskim

W 2004 roku, we wszystkich krajach, w których występuje bocian biały, odbyło się VI światowe liczenie gniazd tego gatunku. Liczenia takie odbywają się systematycznie, co 10 lat. W wyniku szacowania liczbę par w Polsce w 2004 roku oceniono na 52550. To najwięcej z pośród wszystkich krajów europejskich.

Na drugim miejscu pod względem liczebności znalazła się Hiszpania, dalej Ukraina, Białoruś, Litwa i Łotwa. Chociaż areał występowania bociana białego obejmuje całą Europę, a także fragmenty Azji Mniejszej i Afryki, to właśnie w tych kilku krajach gniazduje znaczący procent światowej populacji.

Dotychczasowe ogólnopolskie kontrole wskazują, że liczebność bociana utrzymuje się na wysokim poziomie, a ostatnio wykazuje pewien wzrost. W poszczególnych województwach liczebność bociana była bardzo zróżnicowana, wahała się od 577 par (opolskie) do 10226 par (warmińsko-mazurskie). W naszym województwie liczebność bociana białego została oszacowana na 9018 par.

Każdy z Państwa może pomóc w oszacowaniu populacji bociana białego na terenie naszego województwa. W bieżącym roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku podejmuje próbę szacowania wielkości populacji bociana białego na terenie województwa podlaskiego. Liczymy bardzo na Państwa pomoc i zaangażowanie.

Zwracamy się z prośbą o przesyłanie na adres e-mail: bocian.bialystok@rdos.gov.pl wypełnionych formularzy kontroli (docx, 14 kB). Najważniejszą informacją, która powinna znaleźć się w formularzu jest informacja o lokalizacji zasiedlonego gniazda. Na ankiety czekamy do 15 września 2013 r. 

Dane z kontroli zostaną przez nas podsumowane i postaramy się oszacować wielkość populacji bociana białego na terenie naszego województwa.

Na tych z Państwa, którzy prześlą największą ilość lokalizacji zasiedlonych gniazd czekają publikacje wydane przez RDOŚ w Białymstoku.


Pokaż Gniazda bocianie w województwie podlaskim na większej mapie