Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Zakończenie prac nad planem zadań ochronnych

20 grudnia 2010 r.

W dniu 20 grudnia 2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał Zarządzenie Nr 36/10 w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach (PLH200015)

Dokumenty do pobrania:

  • Zarządzenie Nr 36/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku [BIP].
  • Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach [PDF - 20,19 MB].