Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Sprawozdanie z wykonanych prac za okres 14 czerwca – 21 lipca 2010 r.

22 lipca 2010 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z prac wykonanych w ramach realizacji zadania „Opracowanie planu zadań ochronnych i promocja obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach” za okres 14 czerwca – 21 lipca 2010 r.

Sprawozdanie z wykonanych prac za okres 14 czerwca - 21 lipca 2010 [BIP].