Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Pierwsze spotkanie w sprawie opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach

W dniu 2 sierpnia br. w Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski odbyło się pierwsze spotkanie związane z pracami zmierzającymi do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach. Spotkanie było otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych zapewnieniem skutecznej ochrony obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały m.in. cele, założenia i planowany przebieg prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru w szczególności:

  • ogólne informacje nt. sieci Natura 2000,
  • cele planu zadań jako instrumentu ochrony prawnej obszarów Natura 2000,
  • uwarunkowania ochrony obszaru,
  • wyniki weryfikacji terenu objętego projektem Planu,
  • przedmioty ochrony objęte projektem Planu,
  • założenia do sporządzania projektu Planu.

Utworzony został Zespół Lokalnej Współpracy, który będzie pracował nad opracowaniem założeń do planu zadań ochronnych.

Przedstawiono potrzeby związane z dalszymi pracami nad Planem w szczególności w zakresie:

  • oceny stanu ochrony przedmiotów ochrony,
  • identyfikacji zagrożeń oraz
  • ustalenia celów działań ochronnych.

Spotkanie zakończyło się wyjazdem w teren w celu przybliżenia wszystkim zainteresowanym cennego obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach.

Następne spotkanie zostało zaplanowane na dzień 3 września 2010 r. na godzinę 9.00 w Urzędzie Gminy Bielsk Podlaski, na które już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych.Zdjęcia: RDOŚ w Białymstoku