Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Raport z II spotkania w ramach prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat przedmiotu prac oraz ustaleń drugiego spotkania, jakie odbyło się dnia 3 września br. w Bielsku Podlaskim w ramach opracowywania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach.

Materiały do pobrania: