Godziny pracy:
8:00-16:00 - pon.
7:30-15:30 - wt.-pt.

tel. 0048 85 7406981
fax. 0048 85 7406982
e-mail

Organizacja procesu komunikacji z różnymi grupami interesu, Zespół Lokalnej Współpracy

Zespół Lokalnej Współpracy tworzą osoby i podmioty, które prowadzą i są zainteresowane prowadzeniem działalności w obrębie obszaru Natura 2000 Murawy w Haćkach.

Zespół Lokalnej Współpracy tworzą:

 • Dan Wołkowycki - Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat”;
 • Wawrzyniec Wichrowski – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bielsku Podlaskim;
 • Stanisław Wróbel – Nadleśnictwo Bielsk;
 • Sebastian Ostaszewski - Nadleśnictwo Bielsk;
 • Aleksander Siemieniuk - Towarzystwa „Haj”;
 • Justyna Momotko – Urząd Gminy Bielsk Podlaski;
 • Bernadeta Tołwińska – Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim;
 • Marek Jadeszko – Wojewódzki Zarząd Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku;
 • Arsemiusz Artysiewicz – Podlaska Izba Rolnicza w Białymstoku
 • Andrzej Kamocki - Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat”;
 • Tomasz Hryciuk - Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat”;
 • Bogusław Kretowicz – Agencja Nieruchomości Rolnych w Suwałkach;
 • Wojciech Adamowski – Białowieska Stacja Geobotaniczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Barbara Gołowacz – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku;
 • Beata Bezubik – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku;
 • Iwona Naliwajek - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku;
 • Grzegorz Piekarski - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku;
 • Bogdan Jaroszewicz – Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego;
 • Ewa Pirożnikow – Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku;
 • Paweł Pawlikowski – Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zespół Lokalnej Współpracy będzie prowadził prace nad opracowaniem projektu planu zadań ochronnych dla przedmiotowego obszaru podczas cyklu spotkań dyskusyjnych, pod przewodnictwem Koordynatora projektu Planu, którym jest Pan Dr Dan Wołkowycki. Udział w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy jest dobrowolny, uczestnicy pokrywają koszty swojego przyjazdu na spotkania dyskusyjne, a wkład do planu zadań ochronnych – opracowują w ramach swojej działalności.