Witamy na stronie projektu

Konkurs literacki został rozstrzygnięty, miło nam pogratulować zwycięzcom i wyróżnionym klasom oraz podziękować za wspólną zabawę.

Na konkurs wpłynęły 32 prace z których Komisja wybrała najlepsze:

1. Miejsce I – „Zwierzęta chronione”
2. Miejsce II – „Wędrówka po lesie”
3. Miejsce III – „Głuszec”

Wyróżnienia:

1. „Rozmowa dzieci z żubrem”
2. „Wizyta u łosia”
3. „Chrońmy zwierzątka”

 

Konkurs organizowany jest przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku w ramach realizacji projektu pn: „Dzieciaki kochają zwierzaki” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku”.

Projekt ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci oraz zachęcenie młodych autorów do pisania twórczości literackiej na temat żyjących na terenie województwa podlaskiego zwierząt prawnie chronionych.

Najważniejszym elementem projektu będzie zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu, w którym będą oceniane prace młodych artystów. Laureaci konkursu oraz klasy wyróżnione w konkursie zostaną nagrodzeni zestawami edukacyjnymi (lornetki, kompasy).

Akcja promocyjna konkursu będzie prowadzona w formie plakatów dostarczonych do szkół podstawowych.

W projekcie wezmą udział uczniowie klas I-IV szkół podstawowych z terenu województwa podlaskiego, którzy swoje zainteresowanie konkursem potwierdzą wysyłając do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku pracę konkursową wraz z formularzem i oświadczeniami stanowiącymi Załączniki do Regulaminu Konkursu.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, (ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok) w nieprzekraczalnym terminie od 18 maja do 22 maja 2015 r.

Pliki do pobrania:

 

 

WFOŚiGW